Služby registračného sídla

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti alebo miesta podnikania FO

Na účel zápisu zmeny sídla Vašej spoločnosti v OR Vám vydáme súhlas so zápisom našej nehnuteľnosti ako sídla Vašej spoločnosti do obchodného registra. V prípade záujmu zariadime aj zápis zmeny sídla v OR. Pre fyzické osoby vydáme súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako ich miesta podnikania v živnostenskom registri alebo inej evidencii.


Označenie poštovej schránky

Poštovú schránku nehnuteľnosti označíme obchodným menom Vašej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené prijímanie akýchkoľvek zásielok adresovaných Vašej spoločnosti.


Prijímanie a úschova zásielok

Zabezpečíme preberanie poštových zásielok adresovaných Vašej spoločnosti, vrátane doporučených zásielok a úradných zásielok určených do vlastných rúk. Zašleme Vám splnomocnenie, ktorým nás poveríte na preberenia zásielok.


E-mailová notifikácia o prijatej pošte

O každej prijatej zásielke budete bezodkladne informovaný e-mailom. Ihneď sa dozviete druh zásielky a iniciály jej odosielateľa tak, aby ste sa mohli urýchlene vhodne zariadiť ohľadom jej vybavenia.


On-line evidenčný systém

Všetky prijaté zásielky sú zaevidované v informačnom systéme, do ktorého budete mať vlastný prístup on-line prostredníctvom webového prehliadača. V tejto elektronickej knihe prijatej pošty bude okrem odosielateľa a typu zásielky zaevidovaný aj dátum prijatia každej písomnosti adresovanej Vašej firme. Obsah zásielok, ktoré ste si želali naskenovať, bude v systéme archivovaný a kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.Skenovanie zásielok

Ktorúkoľvek prijatú zásielku môžete v on-line evidenčnom systéme zaradiť na naskenovanie. Bezodkladne po prijatí pokynu zásielku naskenujeme a vložíme ju do systému na nahliadnutie pre Vás. Informácie, s ktorými prídeme pri skenovaní zásielok do styku sa považujú za dôverné a sme viazaní mlčanlivosťou. Skenuje sa spravidla najviac prvých 5 strán zásielky, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak.


Preposielanie zásielok

Kedykoľvek nás môžete požiadať o preposlanie prijatých zásielok prostredníctvom pošty na akúkoľvek adresu na Slovensku, po dohode aj do zahraničia. Zásielky preposielame spravidla doporučene.


Osobné preberanie zásielok

Prijaté zásielky je možné po dohode prevziať oprávnenou osobou (spravidla konateľom spoločnosti) počas pracovných dní v našej kancelárii na Račianskej 88 B v Bratislave.


Cenník služieb

Právne služby externej advokátskej kancelárie

V prípade potreby zabezpečíme poskytnutie právnych služieb pre našich klientov externou advokátskou kanceláriou. Medzi najžiadanejšie právne služby poskytované pre našich klientov overenou advokátskou kanceláriou patria:

  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
  • realizácia zmien spoločnosti s registráciou v obchodnom registri
  • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo iného oprávnenia na podnikanie
  • zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciou
  • zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra, prípadne do registra partnerov verejného sektora

Cena právnych služieb je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.

Adresa Vášho sídla

Tallerova 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Zavolajte nám

02 / 381 050 22
Prac. dni: 9:00 - 16:00
Copyright 2013 - 2023  ©  Davis & Morgan a.s.