Virtuálne registračné sídlo

Virtuálne registračné sídlo je alternatívnym spôsobom zabezpečenia plnenia zákonných povinností obchodných spoločností vyplývajúcich z predpisov o sídle obsiahnutých v Obchodnom zákonníku. Vhodné je najmä pre tie firmy, ktoré zatiaľ nedisponujú vlastnými kancelárskymi alebo obchodnými priestormi.

Každá obchodná spoločnosť založená podľa slovenského práva musí mať sídlo. Sídlom sa podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka rozumie adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri.

Zákon zároveň ustanovuje, že každá obchodná spoločnosť musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorá je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri, vlastnícke alebo užívacie právo, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
Zabezpečíme, aby naša nehnuteľnosť bola akceptovaná obchodným registrom ako sídlo Vašej spoločnosti.
Adresa sídla je pre každú firmu naozaj dôležitá. Zákon totiž na viacerých miestach zakotvuje vo vzťahu k obchodným spoločnostiam tzv. fikciu doručenia. Znamená to, že keď sa Vašej firme nepodarí doručiť zásielku na adresu jej sídla (ste na dovolenke, niekto Vám vytiahol zo schránky oznámenie o zásielke, prešvihli ste lehotu na prevzatie zásielky na pošte), zásielka sa napriek tomu z právneho hľadiska považuje za doručenú. Preto je veľmi dôležité mať spoľahlivo a nonstop zabezpečené prijímanie zásielok adresovaných na adresu sídla spoločnosti.
Naše virtuálne registračné sídlo zabezpečí prijímanie zásielok spoľahlivo a nonstop. O každej zásielke budete bezodkladne informovaný.
Keď si už prijatú zásielku na pošte aj vyzdvihnete, často krát sa s ňou spájajú ďalšie úkony potrebné na jej vybavenie. V úradných zásielkach je pravidlom ukladanie povinností v určených lehotách, ktoré začínajú plynúť momentom prevzatia zásielky. Preto je vhodné viesť evidenciu prijatej pošty tak, aby ste nezmeškali žiadnu lehotu alebo nezabudli vybaviť úradnú zásielku.
Všetky zásielky prijaté v našom registračnom sídle sú zaevidované v on-line evidenčnom systéme. Už nikdy sa Vám žiadna zásielka nestratí.
Chodiť osobne po poštu je časovo náročné. Ideálne je svoj vzácny čas venovať produktívnejším veciam, ako práve vystávaniu v rade na pošte. Určite by ste aj Vy uvítali, keby Vám aj úrady doručovali zásielky pohodlne do Vášho počítača, nech ste Vy fyzicky kdekoľvek.
Viazaný mlčanlivosťou na požiadanie diskrétne otvoríme, naskenujeme a zašleme Vám prijaté zásielky e-mailom.

Cenník služieb a objednávka

Adresa Vášho sídla

Tallerova 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Zavolajte nám

02 / 381 050 22
Prac. dni: 9:00 - 16:00
Copyright 2013 - 2023  ©  Davis & Morgan a.s.